KONTAKT / E-MAIL     
HOME
 
 
 
 
 
Nasi specjaliści
Od początku swojego istnienia Poradnia skupia specjalistów pracujących w renomowanych ośrodkach medycznych.

:: dr Grażyna Jasieniak-Pinis / A, P, CW / do, dz
:: dr n. med. Marcin Wroński / A, P, PO / dz
:: prof. dr. hab. med. Krzysztof Sładek / A, P, CW / do
:: prof. Grażyna Bochenek / A, P, CW / do
:: doc. dr hab. n. med. Małgorzata Sładek / G / dz
:: dr n. med. Mamert Milewski / A, I, CW / do
:: dr Bogumiła Rudek-Górka / Ps / do
:: prof. Jerzy Szczeklik / K / do
:: dr M. Betlej / N / do
:: dr P. Kopiński / A, P, CW / do, dz
:: dr Marian Sikora / CZ /
:: dr Zuzanna Kurtyka / A, P, CW / dz
   
  Oznaczenia
Oznaczenia specjalizacji przyjmujących
lekarzy wymienionych obok
A - alergologia
CW - choroby wewnętrzne
CW - choroby zakaźne
D - dermatologia
G - gastrologia
I - immunologia
K - kardiologia
N - neurochirurgia
P - pulmonologia
Ps - psychiatria
Psc - psychologia
PO - pediatria ogólna
W - wenerologia

do - dorośli
dz - dzieci
             * prosze wybrać lekarza
 

Copyright Atopia 2013


 
   
  Dr n. med. Łukasz Adamek
Jest specjalistą drugiego stopnia z chorób wewnętrznych oraz chorób płuc.

Dyplom uzyskał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie.
Zajmuje stanowisko adiunkta w Klinice Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W latach 2000- 2002 pracował na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W swojej pracy lekarskiej szczególnie interesuje się żylną chorobą zakrzepowo-zatorową (zator tętnicy płucnej; zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych), diagnostyką inwazyjną w chorobach układu oddechowego (bronchofiberoskopia), chorobami obturacyjnymi drzewa oskrzelowego (astma oskrzelowa; przewlekła choroba obturacyjna płuc) oraz zespołem bezdechu śródsennego.

Jest współautorem 11 prac opublikowanych zarówno w czasopismach polskich jak i zagranicznych.
Ponadto jest współautorem 2 rozdziałów w książkach z zakresu immunologii klinicznej oraz genetyki układu krążenia.

Od 1993 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, a od 2002 Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (ERS).

   
  Dr n. med. Zbigniew Doniec
Jest specjalistą drugiego stopnia chorób dzieci, alergologii oraz pneumonologii.

Od lat związany jest z Kliniką Alergologii i Pneumonolgii Instytutu Gruźlicy i chorób Płuc w Rabce Zdrój, gdzie zajmuje stanowisko zastępcy kierownika. W swojej pracy lekarskiej szczególnie interesuje się regulacją neuroendokrynologiczną w chorobach alergicznych oraz nieinwazyjnymi metodami badania procesu zapalnego w astmie oskrzelowej.

Jest współautorem około 300 prac na temat patomechanizmów, diagnostyki i leczenia astmy oskrzelowej i chorób alergicznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego oraz ERS (European Respiratory Society).

   
  Dr Grażyna Jasieniak-Pinis
Jest specjalistą drugiego stopnia z chorób wewnętrznych oraz posiada otwartą specjalizację z pulmonologii.

Dyplom uzyskała na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1973 roku. Przez wiele lat związana była z Kliniką Alergii i Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Posiada długoletnie doświadczenie w praktyce lekarza rodzinnego oraz duże doświadczenie kliniczne zrówno w leczeniu dorosłych jak i dzieci.
Obecnie jest lekarzem zarządzającym Specjalistyczną Przychodnią Medyczną Atopia.

W dziedzinie medycyny szczególnie interesuje się szeroko pojętymi chorobami układu oddechowego u dorosłych i dzieci ( astma, nieżyt nosa, alergie),zespołem bezdechu śródsennego u dorosłych, chorobami metabolicznymi: cukrzycą i osteoporozą, a także leczeniem nadciśnienia i chorób serca.

Jest współautorem prac opublikowanych zarówno w czasopismach polskich jak i zagranicznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pulmonologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz ERS (European Respiratory Society).

   
  Dr Donata Ryś
Jest specjalistą drugiego stopnia w leczeniu chorób wewnętrznych oraz posiada otwartą specjalizację z alegrologii. Jest również w trakcie przewodu doktorskiego.

Dyplom uzyskała w 1987 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Zajmuje stanowisko asystenta w Klinice Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum

Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Kliniką związana jest od lat.
Szczególnie interesuje się chorobami immunologicznymi oraz alergologicznymi.

Jest współautorem licznych publikacji na temat zaburzeń krzepnięcia krwi, choroby Febry'ego oraz tocznia trzewnego. Należy do Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

   
  Prof.dr hab.med. Krzysztof Sładek
Jest specjalistą drugiego stopnia z chorób wewnętrznych,chorób płuc oraz alergologii.

Dyplom uzyskał w 1979 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Klinice Alergii i Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W swojej pracy szczególnie interesuje się astmą oskrzelową oraz astmą aspirynową oraz pulmonologią inwazyjną. Dużą wagę przywiązuje do edukacji chorych na astmę, jest założycielem Szkoły dla Chorych na Astmę Oskrzelową oraz Oddziału Pulmonologii Inwazyjnej w Klinice Alergologii i Pulmonologii.

Swoją pracą przyczynił się do rozwoju nowych technik endoskopowych.

Jest autorem licznych prac opublikowanych zarówno w czasopismach polskich jak i zagranicznych na temat pulmonologii inwazyjnej, znaczenia klinicznego BAL, EBUS.

Od lat jest prezesem Oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych, członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego ERS ( European Respiratory Society), Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego.
   
  doc. dr hab. n. med. Małgorzata Sładek
Jest specjalista drugiego stopnia z pediatrii oraz specjalistą z gastroenterologii.

Dyplom uzyskała w 1985 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Zajmuje stanowisko adiunkta w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W swojej pracy szczególnie interesuję się chorobami zapalnymi jelit w tym chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Ponadto przedmiotem jej zainteresowań są zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego w tym choroba refluksowa, zespół wymiotów cyklicznych, czynnościowe bóle brzucha i zaparcia.

Jest autorką licznych prac opublikowanych zarówno w czasopismach polskich jak i zagranicznych na temat chorób zapalnych jelit. Wyniki prowadzonych badań przedstawiała na wielu zjazdach i konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, European Crohn’s and Colitis Organisation, Crohn’s and Colitis Foundation of America. Jest prezesem Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistym Zapaleniem Jelit „J-Elita”

   
  Dr n.med. Grażyna Bochenek
Jest specjalistą drugiego stopnia z chorób wewnętrznych oraz alergologii.

Dyplom uzyskała w 1982 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie.

Zajmuje stanowisko adiunkta w Klinice Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej pracy szczególnie interesuje się astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi układu oddechowego.

Jest autorką prac opublikowanych zarówno w czasopismach polskich jak i zagranicznych głównie z zakresu patogenezy, rozpoznania i leczenia astmy oskrzelowej, ze szczególnym uwzględnieniem astmy aspirynowej.

Należy do Towarzystwa Lekarskiego ERS ( European Respiratory Society), Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Alergologicznego oraz European Academy of Allergy and Clinical Immunology.
   

Copyright Atopia 2013