KONTAKT / E-MAIL     
HOME
 
 
 
 
 
Badania kliniczne
Badania kliniczne, które prowadzimy w naszym ośrodku mają na celu sprawdzenie skuteczności działania różnych grup leków a także szczepionek przeciwwirusowych stosowanych od wielu lat
w leczeniu i profilaktyce chorób.
 

Zgłoszenie na badania
:: informacje o badaniach
:: wypełnij formularz zgłoszeniowy

   
 


 

 

 

Badania kliniczne polegają na:
Porównaniu właściwości danego leku z innym należącym do tej samej grupy terapeutycznej, mającym podobne działanie.

Sprawdzeniu skuteczności nowej formy stosowanego już od dawna leku np. leki podawane dotychczas w kapsułkach proponowane
są w formie aerozolu (wziewnej).

Skontrolowaniu, czy zastosowany nowy składnik szczepionki przeciwwirusowej nie powoduje miejscowego odczynu alergicznego.

Badania dają uczestniczącym w nich Pacjentom szansę skorzystania z najnowocześniejszych form terapii lekami, często niedostępnymi
w naszym kraju i bardzo drogimi w krajach wysokorozwiniętych.

Wszystkim Chorym objętym Programem Badań Klinicznych zapewniamy w trakcie oraz po skończeniu Programu
specjalistyczną opiekę lekarską, a także możliwość wykonania licznych badań dodatkowych.

Badania Kliniczne prowadzone w naszym Ośrodku są zgodne
z Zasadami Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (Good Clinical Practice-GCP) oraz znajdują się pod stałą kontrolą Komisji
Etycznej do Spraw Badań Klinicznych.

Nadrzędnym celem prowadzonych Badań Klinicznych pozostaje dobro naszych Pacjentów.

   
 

Formularz zgłoszeniowy:
Proszę wypełnić dokładnie poniższe rubryki. Poniższe kryteria służą dobraniu właściwych kandydatów do badań.

  Imię i Nazwisko
  Data urodzenia /d-m-r/
K     M
  Płeć
  Adres e-mail
  Telefon
  Telefon komórkowy
  Lekarstwa jakie zażywali Państwo
w przeciągu ostanich dwóch miesięcy.
   
   

Copyright Atopia 2004